VUI LÒNG THEO HƯỚNG DẪN TẢI APP NEW88
B1 Truy cập vào safari
B2 gõ new8844 để truy cập
B3 chọn tiện ích của iphone
B4 chọn thêm mh chính
B5 chọn nút thêm
B6 new88 ngoài màn hình