VUI LÒNG THEO HƯỚNG DẪN TẢI APP NEW88
B1: Truy cập Safari
B2: Gõ NEW88 để truy cập
B3: Chọn tiện ích của Iphone
B4: Chọn thêm MH chính
B5: Chọn Nút Thêm
B6: NEW88 ngoài màn hình.
Chăm Sóc Khách Hàng